Your browser does not support JavaScript!แป้นพิมพ์มนูญชัย

มนูญชัย

แป้นพิมพ์ภาษาไทยทางเลือกใหม่ สร้างจากปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของการพิมพ์ภาษาไทยในยุคปัจจุบัน พิมพ์ง่ายกว่าแป้นพิมพ์เกษมณีถึง 45%

แป้นพิมพ์มนูญชัย

สร้างจากข้อมูลขนาดใหญ่ ผ่าน Algorithm และ AI

เพื่อลดความเอนเอียง (Bias) ของข้อมูล เราใช้ฐานข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อเฉลี่ย และสร้างแป้นพิมพ์ด้วย Algorithm โดยใช้ AI ในการประมวลผลหาแป้นพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
123

ใช้เลขอารบิกเป็นค่าเริ่มต้น

การใช้งานภาษาไทยในปัจจุบันแทบไม่มีการพิมพ์เลขไทยแล้ว เราจึงนำเลขอารบิกเป็นค่าเริ่มต้นแทน เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลข ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสลับเป็นแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษอีกต่อไป (หากต้องการพิมพ์เลขไทยยังสามารถพิมพ์ด้วยการกด Alt ค้างเอาไว้ได้)

สมดุลการพิมพ์ด้วยมือซ้ายและขวา

ตัวอักษรไทยบนแป้นพิมพ์เกษมณีมีความไม่สมดุล โดยหนักไปทางมือขวาถึง 70% แต่แป้นพิมพ์มนูญชัยจะมีน้ำหนักโดยสัดส่วน มือซ้าย:มือขวา อยู่ที่ 47%:53%

ไม่มีตัวอักษรไทยบนแถวตัวเลข

บนแป้นพิมพ์มนูญชัย ตัวจะไม่มีตัวอักษรไทยอยู่บนแถวตัวเลข เหมาะกับการใช้กับคีย์บอร์ดแลปทอป หรือคีย์บอร์ดขนาดเล็กที่มีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน

โครงการแบบ Open-Source

โค้ดทั้งหมดเปิดเผยแบบ Open-Source ด้วยสัญญาอนุญาตแบบ MIT สามารถนำไปใช้ซ้ำ หรือต่อยอดเป็นแป้นพิมพ์รูปแบบอื่นๆ ได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมา Contribute ในโครงการได้ด้วย

บทความ

รูปแป้นพิมพ์มนูญชัย สำหรับฝึกพิมพ์

แป้นพิมพ์มนูญชัย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Share